Spoorwijk Den Haag tegen Geweld | Wat gebeurt er allemaal ???

Er zijn positieve acties !!!! 

Meldpunt Straatcriminaliteit

Stadsgesprekken in Spoorwijk.

Spoorwijk 30.03.05  Den Haag stond van 26 maart tot en met 3 april 2005 wederom in het teken van de Haagse Ontmoeting. Gedurende die week waren er veel bijzondere activiteiten op het programma. Onder het motto 'De buurt, die maken we samen' werden op 30 maart ruim twintig bijeenkomsten georganiseerd, verdeeld over alle stadsdelen. Het doel van de Haagse Ontmoeting op 30 maart is dat Hagenaars met elkaar bespreken wat er is veranderd na november.

De eerste aflevering van de 'Haagse Ontmoeting' werd georganiseerd in november van het vorig jaar. Bewoners van Den Haag konden op bijeenkomsten overal in de stad hun hart luchten na de moord op Theo van Gogh en de politie-inval in de Antheunisstraat in het Laakkwartier. Zeker 1450 autochtone en allochtone inwoners van Den Haag hebben woensdagavond met elkaar gesproken over het wij-zij-gevoel in de Nederlandse samenleving. Zij deden dit vanaf 19:30 uur op diverse locaties in de stad, onder de noemer 'Haagse Ontmoetingen'. Directe aanleiding voor de gesprekken was de moord op cineast Theo van Gogh en de anti-terreuractie in de Antheunisstraat in het Laakkwartier. De bedoeling was dat de Hagenaars niet alleen emoties zouden spuien en ervaringen zouden delen, maar ook dat ze zouden bespreken wat ze zelf kunnen doen om nader tot elkaar te komen.

Ook in het wijkcentrum 'de Wissel' vond er zo'n ontmoeting plaats. De opkomst was rond de zestig mensen. De sfeer was goed, er werd veel gesproken over respect voor elkaar en hoe wij in Spoorwijk er naar kunnen streven om de kloof tussen autochtone Nederlander en allochtone Nederlander te verkleinen.  De reacties van een aantal sprekers gaven aan dat er flink wat emoties waren losgemaakt door de gebeurtenissen.

De tweede ontmoeting vond plaats op 30 maart om. Het meest opvallende was de ontspannen sfeer en het aantal bezoekers. De op ruim twintig locaties in Den Haag gehouden 'Haagse ontmoetingen' trokken deze keer namelijk zo'n 275 belangstellenden. In  het Vadercentrum waren er zo'n dikke  25 bezoekers. Terwijl deze keer  er in de Wissel zo'n 20 bezoekers waren waaronder Burgemeester Deetman, Raadslid Tineke van Nimwegen, mensen van OCW, het CDA en BOOG en de wijkagenten.

Tijdens de opening door Leendert Verzijden van OASE werd de vraag gesteld "Hoe staan we nu".  Gezien de kleine opkomst kon de conclusie worden getrokken dat de spanning in de wijken en buurten is afgenomen sinds november en er minder behoefte is om gevoelens te uiten. En dat 'De voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal diezelfde avond ook een rol zal hebben gespeeld'.
Uit de reacties van de aanwezigen bleek over het algemeen dat de sfeer op straat weer min of meer het "oude" was. De spanningen daar is niet zoveel meer van te merken. Het gewone leven gaat dus weer verder. Wel werd de toezegging gedaan dat er bij wijze van "Vinger aan de pols" toch nog wel een vervolg gaat komen op de Stadsgesprekken.

De ontmoetingen leverden in ieder geval  verschillende concrete ideeën op om nader tot elkaar te komen. Zo wil men in Laak een buddyproject beginnen, waarbij succesvolle ondernemers een jongere onder hun hoede nemen. Ook zijn er plannen voor een 'eten-bij-de-burenproject', wijkschoonmaakacties, wijkfeesten en een sportieve stratenstrijd. Daarnaast werd het idee geopperd om positieve  actie te ondernemen om bedrijven te stimuleren allochtonen scholieren meer behulpzaam te zijn bij het vinden van stageplekken.

Het geheel werd ontspannen beëindigd met een geanimeerd gesprek met de heer Deetman over de val van Thom de Graaf van D66 en zijn Burgemeestersplannen. Voor Spoorwijk geen probleem daar wij onze gekozen Kinderburgemeester Henkie hebben.

Spoorwijk even in beeld op het Nos Journaal

25.11.04   Van gisteravond half twaalf tot vanmorgen zeven uur was er op het Nos Journaal een reportage van de Haagse Ontmoeting te zien. Na een korte reportage over de ontmoeting in het Terra College en de Schilderswijk zonden ze ook beelden uit van de ontmoeting in de Wissel hier in Spoorwijk. Ze eindigden met een stuk waarin Zeki Berrhout vertelde over vrijheid van meningsuiting en de grenzen hierin nodig zijn.

Helaas was de reportage over de Haagse Ontmoeting al weer op het journaal van acht uur 's morgens verdwenen…

Haagse Ontmoeting ook in Spoorwijk

25.11.04  Zeker 1450 autochtone en allochtone inwoners van Den Haag hebben woensdagavond met elkaar gesproken over het wij-zij-gevoel in de Nederlandse samenleving. Zij deden dit vanaf 19:30 uur op diverse locaties in de stad, onder de noemer 'Haagse Ontmoetingen'. Directe aanleiding voor de gesprekken was de moord op cineast Theo van Gogh en de anti-terreuractie in de Antheunisstraat in het Laakkwartier.
De bedoeling was dat de Hagenaars niet alleen emoties zouden spuien en ervaringen zouden delen, maar ook dat ze zouden bespreken wat ze zelf kunnen doen om nader tot elkaar te komen. (bron TV West)

Ook in het wijkcentrum 'de Wissel' vond er een ontmoeting plaats. De opkomst was net als gisteravond op de publieke vergadering rond de zestig mensen. De sfeer was goed, er werd veel gesproken over respect voor elkaar en hoe wij in Spoorwijk er naar kunnen streven om de kloof tussen autochtone Nederlander en allochtone Nederlander te verkleinen.

Het probleem is namelijk dat veel mensen zich laten leiden door signalen die op hen afkomen. Momenteel zendt de media veel signalen uit die deze kloof alleen maar vergroten en voortdurend de ander als eng, lastig en als een probleem ziet. In Spoorwijk kunnen wij op onze wijze een tegensignaal afgeven door nog meer multiculturele ontmoetingen en activiteiten te organiseren zodat we de ander werkelijk gaan kennen in plaats van het oppervlakkige en verkeerde beeld wat de media vaak over de ander in onze samenleving weergeeft.

'Haagse burgers ontmoeten elkaar'

Op woensdag 24 november worden 's avonds overal in de stad bijeenkomsten georganiseerd om de samenhang in de stad te verbeteren en burgers de kans te geven over hun gevoelens en ervaringen te praten. De avond heeft als naam 'De Haagse burgers ontmoeten elkaar'. 

Aanleiding zijn de gebeurtenissen die twee weken geleden in Amsterdam en vorige week in Laakkwartier plaatsvonden.  De bijeenkomsten vinden 24 november allemaal op hetzelfde tijdstip plaats van 20.00 uur tot  21.30 uur. De zalen zijn open vanaf 19.30 uur. Een uitzondering hierop is de bijeenkomst in het Terra College aan de Beresteinlaan. Deze bijeenkomst is speciaal voor jongeren. De school is open vanaf 19.00 uur. Iedereen is welkom!

De gesprekken vinden plaats onder leiding van een vertegenwoordiger van een welzijnsorganisatie/instelling.

Poster  http://www.denhaag.nl/Docs/ocw/ocw2/IDECO/Poster%20Haagse%20Ontmoeting.pdf

Hieronder volgt een overzicht van de locaties in de stadsdelen:

Stadsdeel Laak

1. Jongerencentrum Laak-Centraal, Laakweg 235
2. Sporthal Lipa (kantine), Paets van Troostwijkstraat 93a
3. Vadercentrum Adam, Jonckbloetplein 24
4. Gebouw De Wissel/Oase, Betsy Perkstraat 14
5. Buurthuis Laakhage, Peilstraat 67
6. Buurthuis Vliethage, Rijswijkseweg 252

Stadsdeel Escamp
 
1. Openbare Daltonbasisschool De Vijver, Kikkerbeetlaan 27
2. De Post, Joan Blasiusstraat 100
3. Wijkcentrum Morgenstond, Fluitenbergstraat 6
4. Bibliotheek Bouwlust, Beresteinlaan 4
5. Multifunctioneel centrum Escampade, Escamplaan 65

Extra: speciaal voor jongeren
6. Terra-college, Beresteinlaan 627

Stadsdeel Centrum

1. Importante, Lange Houtstraat 13 
2. Samson, Van Ostadestraat 225
3. Jeugdhaven, Prinsegracht 67
4. Mussen, Hoefkade 602
5. WOC, Scheperstraat 54
6. Heldenhoek, Elandstraat 88

Stadsdeel Haagse Hout

1. WDC Mariahoeve, Ivoorhorst 155
2. WDC Bezuidenhout west, Jan van Riebeekplein 90

Stadsdeel Segbroek

1. De Steeg, Kepplerstraat 301-303
2. De Lijsterbes, Lijsterbesstraat 61
3. De Regenvalk, Weimarstraat 69
4. Isl.Basisschool al_Qoeba, Weimarstraat 300

Stadsdeel Scheveningen

1. Buurtcentrum Mallemok, Westduinweg 38/D

Stadsdeel  Leidschenveen/Ypenburg

Buurtcentrum Morgenweide, Eksterhof 1

Stadsdeel Loosduinen

1. Bokkefort, Dr.E.H.van Gelderlaan 260-262
2. MFC De Geest, Georges Bizetstraat 25
 

 

Mensen gevraagd

Mensen gevraagd die kiezen voor een vreedzame en veilige samenleving

Mensen gevraagd die met respect aansluiten op de Dag Tegen Geweld met een kaars

Mensen gevraagd die solidair met ons op 25 september 2004 om 21.00 uur een kaars willen aansteken

Mensen gevraagd die met deze brandende kaars hun medeleven en steun betuigen

Mensen gevraagd die zo laten blijken solidair te zijn met de vele slachtoffers van geweld en hun nabestaanden.

Zaterdag, 25 september 2004,  Dag tegen Geweld
21.00 uur: Nederland zet een brandende kaars voor het raam
.

 

Wij zullen het heel erg waarderen, als u deze oproep doorstuurt naar alle mensen uit uw adressenbestand.  Verdere publicatie van deze oproep is van harte welkom. U kunt deze uitprinten of kopiëren en zo op locatie verder verspreiden en ophangen. De media kunnen ons helpen door hier op 25 september a.s. via krant, radio en tv aandacht aan te besteden.

Met uw hulp bereiken wij misschien alle mensen in Nederland.

Gedragsregels Haagse scholieren in tram en bus
woensdag 26 maart 2003 WestSite

DEN HAAG - Vanaf deze week hangen in trams en bussen de gedragsregels die Haagse scholieren hebben opgesteld. De 12 regels zijn opgesteld tijdens het project 'Trek die Lijn'. Hierin werken de gemeente Den Haag, politie, het TMO-College, het Stevin-College en de HTM samen om de overlast in het openbaar vervoer terug te dringen. Leerlingen hebben na een korte cursus het gedrag van trampassagiers geobserveerd en de gedragsregels opgesteld. Het is uiteindelijk de bedoeling dat mensen hun medepassagiers er op kunnen aanspreken als ze zich niet aan de regels houden.

Agressie in het onderwijs
http://www.groenlinks.nl/partij/2dekamer/vragen/64000687.html
( 6 maart 2003)

Kamervraag
Vragen van het 2e kamerlid Vendrik (GL) aan de minister van Onderwijs over agressie in het onderwijs.

1. Wat vindt u van het onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (Aob), waaruit blijkt dat veel docenten zich niet gesteund voelen door de directie als ze te maken hebben met agressieve leerlingen?
2. Deelt u de analyse dat incidenten worden gebagatelliseerd en onder het vloerkleed worden geschoven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid hier verder onderzoek naar te doen en maatregelen te nemen om deze situatie te veranderen?
3. Kunt u zich voorstellen dat werknemers in het onderwijs geen vertrouwen meer hebben in de directie als agressieve leerlingen de hand boven het hoofd wordt gehouden? Wat vindt u ervan dat directies binnen het voortgezet en beroepsonderwijs de naam van de school belangrijker vinden dan het openlijk steunen van het personeel?
4. Klopt het dat het op scholen vaak ontbreekt aan duidelijke regels of naleving van bestaande regels en dat er nauwelijks registratie plaatsvindt van incidenten? Bent u het met mij eens dat er moet worden toegezien op de naleving van de regels en dat een goede registratie van incidenten nodig is? Zo ja, hoe wilt u dit bevorderen?
5. Bent u het met mij eens dat agressie in het onderwijs schadelijk is voor zowel docenten als leerlingen en dat dit probleem serieus moet worden genomen? Zo ja, kunt u aangeven op welke wijze u deze problematiek wilt gaan aanpakken? Vindt u dat de huidige wet- en regelgeving moet worden aangepast? Zo nee, welke oplossingen ziet u voor dit probleem?

Den Haag wil kwart minder criminaliteit
woensdag 26 februari 2003 WestSite

DEN HAAG - De gemeente Den Haag moet in het jaar 2006 een stuk veiliger worden. Burgemeester Deetman wil in dat jaar de overlast en criminaliteit met een kwart omlaag hebben gebracht.
Om dat te bereiken zal de komende jaren harder worden opgetreden tegen zogeheten blackspots, dat zijn straten of pleinen die onveilig zijn.
In een toelichting zei Deetman dat het plan alleen kan slagen als Den Haag voldoende cellen krijgt om veelplegers op te sluiten.

 

 

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt €27 miljoen beschikbaar voor ongeveer 800 extra conducteurs en controleurs in de tram en de metro in de vier grote steden.

Betrokken partijen moeten wel veiligheidsplannen maken.  REGERING.NL 20.02.02

 

Minister De Boer (V&W) stelt het geld beschikbaar aan de decentrale openbaarvervoer-autoriteiten (provincies, kaderwetgebieden en centrumgemeenten). Voorwaarde is wel dat zij samen met de vervoersbedrijven in concrete plannen aangeven wat zij de komende jaren zullen doen om de sociale veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren. Het ministerie verwacht eind april de eerste plannen.

Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer
De invoering van de meerjarenplannen voor sociale veiligheid is een van de maatregelen uit het Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer van minister De Boer, waarmee de Kamer in december 2002 instemde. In dit plan staan ruim twintig extra maatregelen die incidenten in het openbaar vervoer en het gevoel van onveiligheid bij reizigers en personeel op korte termijn moeten verminderen.

Met de extra €27 miljoen komt de jaarlijks bijdrage van het rijk voor sociale veiligheid in tram, metro en bus op €52,5 miljoen.

 

GroenLinks presenteert Actieplan tegen Vrouwenmishandeling
http://www.groenlinks.nl/partij/2dekamer/nieuws/4001527.html
( 9 januari 2003)

Slachtoffers misdrijven mogen spreken in rechtszaal

Uitgegeven: 19 december 2002 21:34

DEN HAAG - Slachtoffers van ernstige misdrijven, of hun nabestaanden, krijgen het recht om een verklaring af te leggen in de rechtszaal. De Tweede Kamer stemde donderdag unaniem voor een initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Dittrich (D66) en Schonewille (LPF).
Dittrich en Schonewille vinden het raar dat de verdachte wel altijd het woord mag voeren, maar het slachtoffer niet. Nu komen slachtoffers alleen aan het woord als de rechter het toestaat. De indieners van het wetsvoorstel denken dat het slachtoffers helpt om het misdrijf te verwerken als zij hun zegje mogen doen. Het slachtoffer mag niet worden ondervraagd door de verdediging.

Een week geleden vonden verschillende fracties het spreekrecht voor slachtoffers nog te ver gaan. Ze leken de mogelijkheden die er nu al zijn, genoeg te vinden. Een bezwaar was dat als het slachtoffer een emotionele verklaring aflegt, dat in het nadeel kan werken van de verdachte. De rechter kan hierdoor worden beïnvloed, was de kritiek.

Ook slachtoffer krijgt spreekrecht bron: HC 18.12.02

Den Haag - Slachtoffers van misdrijven moeten op een rechtszitting hun zegje kunnen doen. Een vrijwel unanieme  Kamer heeft vanacht ingestemd met een initiatiefvoorstel.

 

Intussen gaat het Geweld gewoon verder !!!! 

FOTO ANP 

Familieleden gaan elkaar te lijf

DEN HAAG - AD 01.09.08   Ruzies kunnen hoog oplopen, zo bleek zondagmorgen in Den Haag, toen familieleden elkaar met...
Man duwt vrouw voor de trein

05-08-07 16:37

WestSite

DEN HAAG - Een 39-jarige Hagenaar is zaterdagavond op het Station Moerwijk aan de Hildebrandstraat in Den Haag aangehouden, omdat hij ervan wordt verdacht dat hij zijn 37-jarige vriendin uit Rotterdam voor de trein wilde duwden.

Man in gezicht gestoken na ruzie.

Den Haag Spoorwijk  28.01.06

 

Een 21-jarige Hagenaar is gisteren op de Sinjeur Semeynsweg door een 55-jarige plaatsgenoot in zijn gezicht gestoken na ruzie over een loslopende hond.Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.De politie kon de vermoedelijke dader in zijn woning aanhouden.

 

Getuigen kunnen bellen met bureau Laak 0900-8844

 

Bron: ADHC

Schade bij aangestoken brand

DEN HAAG - HC 22.12.05 Bij een aangestoken brand aan de Alberdingk Thijmstraat is gisteren aanzienlijke schade ontstaan rond de voordeur.

De brand woedde rond tien voor half zeven nadat onbekenden de voordeur van een woning en de beide naast de voordeur staande coniferen met een vloeistof overgoten en in brand staken. Hoewel de bewoners thuis waren, merkten zij in eerste instantie niets van de brand. De brand ging vanzelf uit maar de schade was aanzienlijk.

Getuigen worden verzocht zich te melden aan bureau Laak of telefonisch via 0900-8844 of 0800-7000.

Eetgelegenheid in Spoorwijk overvallen

De twee mannen kwamen de zaak binnen en bedreigden het aanwezige personeel. Met een (onbekend) geldbedrag hebben zij de zaak weer verlaten. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met Bureau Laak 0900-8844.

Sigarenwinkel overvallen

De eigenaresse, een 52-jarige Haagse, was omstreeks 14.30 uur in haar zaak toen een man haar winkel binnenkwam. De man sprong over de toonbank en schreeuwde om geld.

De vrouw raakte in paniek en begon luid te schreeuwen, hierop pakte de dader de kassa op en gooide deze op de grond. De kassa sprong open en de dader pakte een onbekend geldbedrag waarna hij de winkel uitrende. De politie is op zoek naar getuigen. Zij kunnen bellen met (0900) 8844.

Sigarenwinkel overvallen

Een sigarenzaak op de Haagse Goeverneurlaan is zaterdagmiddag door een man overvallen. De dader is er met geld uit de kassa vandoor gegaan, de politie zoekt getuigen.

De eigenaresse, een 52-jarige Haagse, was omstreeks 14.30 uur in haar zaak toen een man haar winkel binnenkwam. De man sprong over de toonbank en schreeuwde om geld.

De vrouw raakte in paniek en begon luid te schreeuwen, hierop pakte de dader de kassa op en gooide deze op de grond. De kassa sprong open en de dader pakte een onbekend geldbedrag waarna hij de winkel uitrende. De politie is op zoek naar getuigen. Zij kunnen bellen met (0900) 8844.

Mannen overvallen belwinkel  woensdag 10 maart 2004 WestSite
DEN HAAG - Een belwinkel in de Hildebrandstraat in Den Haag is dinsdagavond overvallen. Twee mannen drongen de zaak binnen en eisten onder bedreiging van een vuurwapen geld. Toen dat niet lukte, deden ze zelf een greep uit de kassa. Hierna sloegen ze op de vlucht.
Het is onbekend hoeveel de twee hebben buitgemaakt.
Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie, op nummer 0900-8844.

Meisje van 13 beschoten Vrijdagavond omstreeks 20.15 uur is een 13-jarig Haags meisje in haar schouder geschoten toen zij haar twee honden aan het uitlaten was op de Sinjeur Semeynsweg in Spoorwijk.

Vermoedelijk is het meisje vanaf een bankje door drie gestoorde jongens beschoten. Het kind is na het voorval naar huis gerend en met haar moeder naar het Westeinde ziekenhuis gegaan.

De politie is op zoek naar getuigen van deze schietpartij. Een ieder die informatie heeft wordt verzocht contact op te nemen met de recherche van Bureau Laak via telefoonnummer 0900 - 8844

Tien adviezen om voetbalgeweld te beperken

Voetbalagressie vergalt het plezier van sporters, scheidsrechters, trainers, bestuursleden en toeschouwers. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van hen vindt dat de agressie op de amateurvelden toeneemt. Eenderde van de ondervraagden is ooit geconfronteerd met verbaal of fysiek geweld in de sport. Tien voorstellen om de agressie te beteugelen.

HC 28 april 2003  DEN HAAG | Het 'strategisch mengen' van allochtone en autochtone voetballers kan helpen om de agressie op en langs de velden in te perken. "Nader onderzoek naar acceptatie en effecten van spreiding in het amateurvoetbal lijkt wenselijk. Zeker met het oog op het toenemend aandeel allochtonen in de grootstedelijke bevolking."

Dat is één van de adviezen, en tevens de meest opmerkelijke, van onderzoekers van het Utrechtse Verwey-Jonker Instituut en de Erasmus Universiteit Rotterdam in hun onderzoek naar agressie in de sport. De moeilijkheden zijn het grootst bij de lagere niveaus van het voetbal. De studie werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Rotterdam en de voetbalbond KNVB.
Uit gesprekken van de onderzoekers met clubleden komt naar voren dat zij de steeds diversere culturele achtergronden en een oververtegenwoordiging tegelijkertijd van lagere inkomensgroepen zien als een belangrijke verklaring voor toegenomen agressie tussen sporters. "Spanningen op het vlak van sportieve en sociale concurrentie zijn volgens velen voelbaar bij wedstrijden tussen autochtone en allochtone teams", zo staat in de gisteren gepubliceerde studie.

"Er is in dit onderzoek dan wel speciaal gekeken naar Rotterdam, maar 'Rotterdam' kan hier makkelijk vervangen worden door 'Den Haag'. Daar spelen dezelfde problemen", stelt voorzitter Gerard van Rijk van het KNVB-district West II, en daarmee baas van de 165.000 voetballers in het gebied tussen Rotterdam, Gouda, Leiden en Den Haag. Hij ziet overigens weinig in het 'mix-advies' omdat het zeer lastig uit te voeren zou zijn. "Er spelen veel vriendenteams in de competitie; moet je tegen hen zeggen, hier heb je vijf allochtonen of vijf Nederlanders, stel ze maar op. Dat werkt niet." De door de onderzoekers gemelde '(vooralsnog) kleine witte – en zwarte – vlucht uit de stad om weer recreatief te kunnen voetballen' wordt door Van Rijk met kracht ontkend. "Als clubs aanvragen om in een andere regio te mogen gaan voetballen dan heeft dat sportieve redenen. Ze verwachten in bijvoorbeeld de Goudse omgeving meer promotiekansen te hebben."
De KNVB-voorzitter had graag verklaard gezien waarom het geweld vooral een grootstedelijk probleem lijkt te zijn. "Waarom is de agressie in Rotterdam en Den Haag, maar ook Amsterdam en Utrecht, zoveel intenser en komt het zoveel vaker voor dan in kleinere steden als Gouda of Leiden." Daarom vroeg de KNVB'er, nadat hij hoorde van de twee schietincidenten in zijn district eerder dit seizoen, slechts of het in Rotterdam of Den Haag was. Het bleek beide keren de laatste stad te zijn: in september 2002 schoot een speler zes keer in de lucht bij Spoorwijk tegen REMO en in maart dit jaar werd een speler in de voet geschoten bij het Haags onderonsje Texas/DHB tegen Juventas.
De onderzoekers geven in hun rapportage meer adviezen om de problemen terug te dringen. Van het voorstel om harder te straffen is Van Rijk een warm voorstander. Sneller geweldadige verenigingen royeren werkt volgens hem prima om de agressie af te remmen. De invoering van een zwartboek met namen van spelers die over de schreef zijn gegaan, kan op zijn sympathie rekenen. "Het is nu te gemakkelijk in een grote stad om, na weggestuurd te zijn bij de ene club, verder te voetballen bij een andere vereniging. Op het platteland is dat door de grotere sociale controle haast niet mogelijk. Daar weet de hele omgeving waarom je niet meer welkom bent bij je club. Een speler uit een dorp is niet anoniem en kan niet zomaar zijn gang blijven gaan." Het eveneens geopperde invoeren van alternatieve straffen zoals het schilderen van de kantine en extra fluiten van wedstrijden is voor het district West II een gepasseerd station. "De mensen vinden het een te softe aanpak", aldus de districtsbaas. Een campagne via de media om de agressie terug te dringen en het normbesef te herstellen juicht Van Rijk toe.

De onderzoekers geven verder aan dat 'om de problemen beheersbaar te maken' de regiogrenzen van de competitie van clubs uit de grote steden vergroten zouden kunnen worden. Uitbarstingen van geweld moeten ook beter worden geadministreerd en geanalyseerd. Het zou ook goed zijn als verenigingen oude, ongeschreven omgangsregels eens op schrift zouden stellen en deze in overleg met de leden moderniseren. Dat schept duidelijkheid voor iedereen.

Niet alleen clubs moeten de handen uit mouwen steken. De KNVB moet zich volgens de onderzoekers inspannen om spelers tijdens wedstrijden Nederlands te laten spreken zodat 'onbegrip en onnodige spanning wordt voorkomen'. De bond of gemeentelijke sportraden zijn ook de aangewezen ondersteuners van clubs om de agressie binnen de vereniging aan te pakken.

Ook moet de voetbalbond actiever toezicht houden op (risico)wedstrijden.Veel goeds wordt verwacht van het verbeteren van de kwaliteit van scheidsrechters en coaches. Zij vooral zouden asociaal gedrag van sporters en omstanders moeten beteugelen. Van Rijk: "De KNVB werkt hard aan de kwaliteit van de arbitrage. Maar het is dan ook zaak dat de verenigingen hun scheidsrechters naar onze cursussen sturen." | HC / GPD

Artikel uit Haagsche Courant van 10-09-2002

'Clubs met agressieve leden hard aanpakken'

DEN HAAG | Sportclubs met leden die zich bij herhaling ernstig misdragen, moeten hard aangepakt worden

Wie niet luisteren wil, moet maar voelen. Dat zegt de Haagse wethouder W.Stolte (CDA, sport) in reactie op de ernstige incidenten bij de voetbalwedstrijd Spoorwijk 2-REMO 3.
De gemeente Den Haag, die aan sportverenigingen een terrein verhuurt, kan het contract met de clubs stoppen. "Er zijn in Den Haag al clubs die weten hoe dat werkt", aldus Stolte. De wedstrijd Spoorwijk 2-REMO 3 ontspoorde zondag volledig. Bij een massale vechtpartij vielen enkele gewonden. Een supporter pakte daarop een pistool en schoot een aantal keren in de lucht.
Het bestuur van de KNVB, district West II, heeft inmiddels zelf al besloten dat alle elftallen van Spoorwijk en REMO in het komend weekeinde niet in actie mogen komen. De besturen van beide verenigingen worden nog deze week uitgenodigd voor een gesprek met de KNVB. Leden die aantoonbaar betrokken zijn geweest bij het incident van afgelopen zondag worden onmiddellijk door de voetbalbondgeroyeerd.
Het gaat Stolte er vooral om de agressieve sporters te laten inzien dat zij op het verkeerde spoor zitten. "Je kunt wel keer op keer het bestuur aanspreken, maar dat lost het probleem niet op. Daarom ook zijn wij begonnen met de actie 'Fluit geweld terug', die zich op de jeugd richt".
Ouders spelen ook een belangrijke rol. "Heel storend als je soms hoort wat er langs de lijn wordt geroepen. Daar wordt de kiem gelegd voor agressief gedrag", veronderstelt Stolte. De volwassen sporters moeten het goede voorbeeld geven aan de jeugd. Doen ze dat niet, dan is levenslange schorsing een passende straf, vindt Stolte. "Maar dat is een zaak van de KNVB".

Artikel uit Haagsche Courant van 12-01-2002

HTM'ers gingen bijna in staking

door Axel Veldhuijzen

Den Haag –Het scheelde gisteren maar weinig of er hadden geen HTM-bussen in Den Haag gereden.

De collega's van de donderdag neergestoken buschauffeur hebben gisteren aan het begin van de ochtenddienst een proteststaking overwogen. Uiteindelijk gingen ze toch rijden om de passagiers niet te duperen.
Het typeert de sfeer in het bedrijf, zegt Piet Jansen, directeur exploitatie van de HTM. Hij zegt begrip voor een eventuele werkonderbreking te hebben gehad. "Ook ik heb het gevoel dat het een keer moest misgaan. Onze mensen krijgen dagelijks zoveel te verwerken en op straat lopen zoveel mensen rond die elk moment kunnen ontploffen dat niemand echt verbaasd was dat het nu een keer fout was gegaan".
Boos zijn de HTM'ers wel. Zodra Jansen van het incident hoorde, vertrok hij naar de busgarages aan de Telextraat en de Radarstraat om met de collega's van de chauffeur van buslijn 23 te spreken.
"Er heerste een sfeer van gelatenheid, maar vooral van grote woede, want iedereen weet dat er niets aan te doen was en dat het morgen zo weer kan gebeuren. Als directeur kan ik dan ook geen praatje houden dat het allemaal weer goedkomt, want dan ben ik ongeloofwaardig. Ik kan zoiets niet toezeggen omdat ik weet dat het niet waar is. Daarbij is het maar moeilijk te accepteren dat veel HTM'ers vandaag met angst in hun lijf aan het werk zijn gegaan".

Geweld neem toe


Jansen is het met zijn buschauffeurs eens dat er iets helemaal mis is in de maatschappij als mensen zonder aanleiding andere mensen neersteken. "Er moet iets veranderen, want het geweld op straat, ons werkterrein, neemt zienderogen toe. Bestuurders, dan praat ik over politici, schoolbestuurders en directeuren van bedrijven, moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Hoe kan dit soort dingen hier gebeuren? Hoe kan het dat er in de Haagse binnenstad tientallen gestoorde mensen rondlopen die nooit geholpen worden?". "Drugs- en drankverslaafden worden aan hun lot overgelaten en vormen een gevaar voor hun omgeving. Wij zijn daar nu de dupe van, maar je ziet hetzelfde ook in de gezondheidszorg gebeuren. Er zou daarom meer geld naar de hulpverlening moeten om deze maatschappelijke problemen op te lossen".
De steekpartij zegt volgens Jansen niets over de veiligheid in het openbaar vervoer. Volgens hem had de dader net zo goed op straat kunnen doordraaien en toeslaan.
Toch is de HTM inmiddels vertrouwd met het werken in een soms gewelddadige stad. Chauffeurs en controleurs worden getraind in het omgaan met agressie en de trams zijn 's avonds gedeeltelijk afgesloten omdat in het achterstuk te vaak geweld en vandalisme voorkwam. Het meeste geweld dat het vervoersbedrijf treft, komt van mensen uit de omgeving en niet meteen van passagiers. Vaak gaat het om uit de hand gelopen baldadigheid.
Jansen: "Zo reed tramlijn 11 vroeger rond de jaarwisseling niet tot aan het eindpunt in Scheveningen omdat buurtbewoners de trams bekogelden en buslijn 18 rijdt rond de jaarwisseling om dezelfde reden ook niet door Spoorwijk ".

Verdachte schietpartij vrijgelaten
27 december 2001 WestSite
De politie in Den Haag heeft de man vrijgelaten die werd verdacht van betrokkenheid bij het doodschieten van een 22-jarige Hagenaar op eerste kerstdag. De man is niet langer meer verdacht. De ruzie ontstond in een café in de Haagse Spoorwijk en ging over een pitbull. De eigenaar van de hond werd in zijn hoofd geschoten. Er zijn nog geen nieuwe aanhoudingen verricht. De hond loopt nog vrij rond, maar is volgens de politie niet erg gevaarlijk.

Artikel uit Haagsche Courant van 05-05-2001

’Ze weten niet wat ze doen’

door Dennis Mulkens

Den Haag - Deze week was het voor Dick van Es weer tijd voor een huisbezoek aan ouders van wie de vijftienjarige zoon nu vastzit in verband met een brute straatroof.

De teamleider van het SIM-team heeft het nodige meegemaakt in zijn loopbaan, maar het gesprek liet hem niet koud.
"Dan zitten daar mensen die hun hele leven hun best doen om zoonlief een beetje aardig op te voeden. Dat gaat goed, totdat hij even de verkeerde vriendjes krijgt. Je ziet de wereld van die mensen instorten".
"Ze weten niet wat ze doen", zegt de politieman van het bureau Beresteinlaan. "Ze beseffen ook niet dat ze hun eigen toekomst in de war schoppen. En dan te bedenken dat ze geen miljoen buitmaken, maar soms gaat het om een tientje! Ze begrijpen ook niet wat ze het slachtoffer aandoen. Iemand kan geestelijk jarenlang last hebben van een beroving. Ook als er geen fysiek geweld is gebruikt".

Scholen

Zulke confronterende verhalen zou Van Es weleens willen vertellen op bepaalde scholen in Den Haag en omgeving. Niet een aardig verhaaltje uit de mond van de wijkagent, ook niet de fuck you-aanpak vanuit Amerika, maar ergens daar tussenin. "We zien dat een aantal daders van dezelfde scholen afkomstig is. Ik kan me voorstellen dat ook de scholen er blij mee zijn. Het heeft toch impact, als een jongen ineens verdwijnt omdat hij is opgepakt".
Repressie is voor Van Es dan ook niet het enige medicijn. "Die gasten oppakken is niet zoÆn punt zolang ze fouten blijven maken. Ook een straf opleggen is voor justitie niet een probleem. Dat lukt allemaal. Maar het voorkomen van, dat is de kunst".
Het SIM-team doet sinds begin december vorig jaar onderzoek naar de straat- en tasjesroven in Zuidwest. Voor een plan van aanpak werd navraag gedaan bij het in Den Haag al actieve Knakenteam.
Al snel volgden de eerste aanhoudingen. Dick van Es: "Elke aangifte wordt door ons secuur tegen het licht gehouden. Extra onderzoek wordt verricht en dan gaat alles de wat wij noemen æmatch-machineÆ in. Die analyseert en helpt bij het verdere onderzoek".

Scooter

Tweemaal was het SIM-team niet toevallig aanwezig bij een grote bromfietscontrole. "Dan hoop je dat je daar ineens die verdachte rode scooter met zwarte strepen ziet die door meerdere slachtoffers is genoemd".
Volgens Van Es heeft ook de burger een verantwoordelijkheid. Hij wijst op een GSM-registratiekaart die bij veel bureaus is te verkrijgen. Daar staat in dat elk mobieltje een unieke IMei-code heeft. Een nummer dat in het venster verschijnt na het intikken van *#06#. Wie de IMei-code van een gestolen toestel opgeeft, kan de politie helpen bij het opsporen. Van Es: "Hoe meer gegevens, hoe beter. Er komt weleens iemand die een gestolen fiets opgeeft. Wat voor fiets, vragen we dan. Een groene, krijg je dan te horen. Tja".
Het gaat om hetzelfde publiek dat wel eens al te lichtvaardig denkt over het werk van de politie. "Baantjer lost binnen een uur een moord op. Dat is het beeld bij de mensen. Wij worden met de realiteit geconfronteerd. Wij kunnen nu even een heel creatief plan bedenken om de straatroven de kop in te drukken. Maar dan krijgen we een wereld van Billy de Kid. Je weet zeker dat de man die door rood rijdt dat nooit meer doet, als je æm gelijk doodschiet. Maar dat kan toch niet de bedoeling zijn".

Pizzakoeriers weer naar Laakkwartier

Jochum Oostenbroek van Pizza Domino in Rijswijk heeft besloten de koeriers weer naar Laakkwartier te laten rijden. "Het is rustig", zegt de supervisor van de bezorgketen. "We hebben het idee dat de politie er bovenop zit. Spoorwijk mijden we nog, maar in Laakkwartier gaan we weer folderen".
De politie, die extra surveilleert, wil niet te vroeg juichen. Van Es: "Als er niet gereden wordt, kan er ook niet worden geroofd. Maar het heeft onze attentie".

 

Deetman bezorgd over geweld in Spoorwijk

Den Haag - Haagsche Courant van 03-02-2001- Burgemeester Deetman is bezorgd over het geweld tegen gehandicapten van het wooncentrum Humanitas in Spoorwijk. Hij zei dit vrijdag in een vergadering van de raadscommissie voor algemene bestuurlijke, politie- en brandweeraangelegenheden.

Tijdens zijn vakantie in januari had hij via de Wereldomroep kennis genomen van berichten over het geweld. Die kwamen in de openbaarheid door een brandbrief van een begeleider van Humanitas aan de Haagse gemeenteraad. Daarin werd gemeld dat in november vorig jaar een van de bewoners met het syndroom van down is neergeslagen. Diens kleren zijn doorzocht op waardevolle zaken. Als enige oplossing zag de begeleider nog æhet verhuizen naar een andere buurtÆ.
"Tegen mijn gewoonte in heb ik tijdens mijn vakantie contact opgenomen met het stadhuis om na te gaan wat er aan de hand was. Ik was zeer geschokt", zei Deetman. De burgemeester keerde niet terug van vakantie, omdat er al volop actie was ondernomen door loco-burgemeester Engering en de politie Haaglanden. Er wordt nu gewerkt aan een plan van aanpak om het wooncentrum in de wijk te kunnen houden.
Na zijn vakantie heeft Deetman een gesprek gehad met directeur Melief van Humanitas. "De afspraak is dat Humanitas contact met mij opneemt zodra er weer iets mis dreigt te gaan", zei Deetman tegen de raadsleden.
Over een betere opvang van jongeren in wijken als Spoorwijk en Transvaal is overleg gaande met wethouder Klijnsma (PvdA, welzijn).
Ook Klijnsma zal met haar raadscommissie de veiligheid en criminaliteit rond wooncentrum Humanitas binnenkort bespreken.

Artikel uit Haagsche Courant van 30-01-2001

Veertien rovertjes in korte tijd opgepakt

Den Haag - De politie Haaglanden heeft sinds begin december in de hele regio veertien straatrovers opgepakt. Twaalf van hen zijn minderjarig. De jongste is 13 jaar oud.

Allen worden ze verdacht van woninginbraken, scooterdiefstallen en straatroven. Inmiddels hebben de verdachten twintig straatroven en een aantal inbraken en diefstallen bekend.
De daders zijn in Delft, Rijswijk en Den Haag aangehouden. Ze opereerden alleen of in kleine groepjes.
Bij verschillende politiebureaus zijn sinds kort speciale teams actief die overlastgevende criminaliteit als straatroof hard moeten aanpakken. EÚn van die teams is het æSIM-teamÆ, vernoemd naar de SIM-kaartjes die in mobiele telefoons zitten. Die toestellen worden vaak bij straatroven buit gemaakt. Dit team heeft zich ook gespecialiseerd in het oplossen van overvallen op pizzakoeriers. Na een reeks overvallen op koeriers vorig jaar leveren een paar pizzabedrijven niet meer aan huis in Spoorwijk en Molenwijk in Den Haag. De politie heeft nog een aantal verdachten op het oog.

Overval

Het SIM-team loste ook de gewelddadige overval op een 79-jarige Haagse vrouw op. Die werd op 21 januari bij De Sillestraat overvallen. Ze brak hierbij haar ribben. Een 20-jarige Hagenaar heeft deze zaak bekend. Mogelijk heeft hij nog meer vergrijpen op zijn naam.
Ook de gewelddadige diefstal van een scooter op 20 december in de Hasebroekstraat is opgelost. Het 31-jarige slachtoffer werd toen door een 29-jarige Hagenaar in zijn rug gestoken.
De politie noemt het grote aantal minderjarige verdachten opvallend. De opsporing van straatgeweld en geweld gepleegd door jongeren heeft prioriteit bij de politie Haaglanden. Van de aangehouden verdachten zitten er op het moment nog acht vast.

Artikel uit Haagsche Courant van 25-01-2001

VOOR / TEGEN
Minder geweld door overmacht aan politie

door Dennis Mulkens

De politie zet de laatste weken veel mensen in om kraakpanden te ontruimen. De ME trad op bij het Brullend Breekijzer, de lege units onder de Zwarte Madonna en weer het Brullend Breekijzer. Is de inzet van zoÆn grote politiemacht wel gerechtvaardigd ?

Voor de derde keer in korte tijd heeft de politie in Den Haag met fors materiaal moeten uitrukken naar een kraakpand om een ontruiming mogelijk te maken. Nog maar kort geleden kwamen er tijdens de VN-klimaatconferentie honderden MEÆers aan te pas om demonstranten uit vermoedelijk dezelfde hoek in bedwang te houden. De even doodgewaande kraakscene bezorgt politie Haaglanden de laatste tijd handenvol werk.
In zijn nieuwjaarstoespraak merkte hoofdcommissaris J. Wiarda onlangs op dat door de grootschalige optredens de normale wijkzorg onder druk komt te staan. Vertaald naar de recente ontwikkelingen komt het er op neer dat de inbraak bij u thuis mogelijk niet kan worden opgelost. Want iedere MEÆer die in dienst wordt geroepen, kan op hetzelfde moment natuurlijk geen speurwerk verrichten.

Slepend conflict

Rechtbankvoorzitter Van Delden deed onlangs uitspraak in een slepend conflict tussen krakers en een huiseigenaar. Die leidde er toe dat de politie werd gevraagd het pand - van de eigenaar - te ontruimen. Een uitspraak die in onze rechtsstaat door iedereen gerespecteerd dient te worden. Zoals het demonstreren behoort tot een van de belangrijkste grondrechten, zo mag een ieder er in dit land ook op rekenen dat een gerechtelijk vonnis kan worden uitgevoerd. Als daarbij de hulp van de politie gewenst is, moet de burger daar onvoorwaardelijk op kunnen rekenen. Het alternatief om onder druk van de schreeuw om meer wijkzorg een door de rechter afgestrafte kraakactie maar te gedogen, is dan ook niet reÙel. Dat zou de omgekeerde wereld zijn.
In faxen aan de media noemen de krakers de politie-inzet ægeldverspillendÆ. Er zijn inderdaad enorme investeringen mee gemoeid om zoveel politie op de been te brengen. Maar de vraag dringt zich tegelijkertijd op of juist uit deze hoek zorgen om pecunia mogen worden verwacht. Zij die met hun pro deo-advocaten tot in den treure procedures weten te rekken, zouden op dit punt gerust een toontje lager mogen zingen.
Politie Haaglanden stond en staat vaak bloot aan kritiek. Elke handeling bij grootschalige optredens wordt secuur gevolgd en elke onterechte klap aan een autonoom wordt geregistreerd. Gelukkig wordt de politie op dit punt secuur gevolgd. Sinds de zomer - tijdens het EK voetbal - is een nieuwe tactiek aan de orde. Die van het massaal aanwezig zijn. Door met een enorme overmacht blauw te komen, moet de andere partij zich realiseren dat elke ongeoorloofde actie bij voorbaat tot mislukken is gedoemd. De maatregel is bedoeld om geweld zo lang mogelijk uit te stellen. En het heeft gewerkt. Tijdens het EK, tijdens de Klimaatconferentie, tijdens de recente ontruimingen.

Dennis Mulkens is politieverslaggever.

TEGEN

Politie is niet meer geloofwaardig na ontruiming

 door Axel Veldhuijzen

De politie Haaglanden is sinds de ontruiming van het Brullend Breekijzer niet meer geloofwaardig. Voor het opnemen van een inbraak zegt de politie ægeen tijdÆ te hebben, maar voor het uit hun woning halen van twee ongewapende jongemannen en ÚÚn dalmatiÙr verscheen de politie op elf januari met een potsierlijk grote mensenmacht. "Voor de zekerheid", zei de politiewoordvoerder die nacht. Voor welke zekerheid? De tijden dat de Haagse kraakbeweging binnen de kortste keren honderden mensen op straat kreeg voor een veldslag met de politie, liggen ruim twintig jaar achter ons. De krakers van vandaag zijn meestal betrokken Hagenaars die hun zaak in de rechtszaal bepleiten en niet op straat.

Meppen

Bij de politie Haaglanden is er in die twee decennia daarentegen niets veranderd: ækraakpandÆ betekent daar kennelijk nog steeds æmeppenÆ en daarom moesten er meer dan honderd dure agenten in ME-tenue de straat op. Ook de inzet van een speciaal ontruimingsteam uit Amsterdam was volgens de politie niet overdreven.
Als de politie de Haagse kraakbeweging vooraf beter in kaart had gebracht, was er waarschijnlijk niet zoveel geld en materieel aan deze ontruiming besteed. Een beetje overtuigende wijkagent had de twee bewoners en hun hond ook uit het pand kunnen praten. Van de politie Haaglanden die altijd te weinig mensen voor de belangrijke wijkzorg zegt te hebben, is verkwisting van personeel niet te accepteren. De massale ontruiming is nauwelijks uit te leggen aan een winkelier die net bestolen is, of aan een bewoner van het tehuis van Humanitas in Spoorwijk.
Krakers mogen dan met de tijd zijn meegegaan, ze zijn natuurlijk ook loyaal gebleven aan de beginselen van de kraakbeweging van weleer. Dat rechtvaardigt ook de kraakactie bij de Zwarte Madonna. De Haagse gemeenteraad wil dat compex sociale huurwoningen slopen en de krakers hebben daar terecht tegen geprotesteerd met het beproefde en gerechtvaardigde actiemiddel kraken. Ook hier had de politie niet zo krampachtig en agressief hoeven op te treden. Terug naar het Brullend Breekijzer. De gemeente onderhandelde eerder een paar keer vergeefs over aankoop. Den Haag wilde het pand behouden voor jongerenhuisvesting en uit de greep halen van eigenaar Rob de Meij. Die maakte fortuin met gokkasten en koffieshops, en vroeg volgens de gemeente te veel geld. Alsof die ontruiming twee weken geleden zo goedkoop was. Het is daarom ook onbegrijpelijk dat de gemeente de politie opdracht gaf voor de ontruiming. Het politieke signaal dat nu nagonst is dat Den Haag de veiligheid van de rest van stad in de waagschaal heeft gesteld om ÚÚn woning te laten ontruimen voor een dubieuze speculant met onduidelijke bedoelingen.

Axel Veldhuijzen is politieverslaggever.

Artikel uit Haagsche Courant van 12-01-2001

Jongeren willen alles liever dan thuiszitten

door Axel Veldhuijzen

Den Haag - Volgens de drie Marokkaanse jongens die een balletje trappen op het Ledeganckplein, recht tegenover het gezinsvervangende huis Humanitas, zijn er geen problemen met de verstandelijk gehandicapte bewoners.

Soms sneuvelt er weleens een ruit van het pand, weten ze.
Maar van opzet is echt geen sprake. De drie slenteren rond half zeven æs avonds wat over het plein in de barre vrieskou. Thuis zitten willen ze niet.
Thuis is de hele familie en op straat heb je je vrienden. Ook al vriest het behoorlijk en waait er een gure noordoostenwind; alles is kennelijk beter dan thuis.

Klein

De medewerker van de bibliotheek op het plein kent dat gedrag goed.
Hij kent de buurtkinderen al jaren, de meesten zelfs bij naam. "De huizen zijn hier zo klein en veel gezinnen zo groot dat veel kinderen gewoon de straat op vluchten. Thuis hebben ze geen seconde voor zichzelf".
Dat het op straat slenteren soms uitmondt in geweld is volgens hem verklaarbaar en soms zelfs begrijpelijk.

Terechtwijzen

"Veel ouders, en ik moet zeggen vooral veel allochtone ouders, vinden nog steeds dat de verantwoordelijkheid voor hun kinderen bij hun voordeur stopt. Als ze wat uithalen zal iemand ze wel terechtwijzen, is vaak de houding".
Hij wijt de agressie tegen de gehandicapte buren vooral aan verveling. Een groot deel van het welzijnswerk werd al jaren geleden weggesaneerd en de bibliotheek op het plein is ook nog maar achttien uur per week open.
"Wat moet je dan als je 15 of 16 bent en overloopt van energie en zucht naar sensatie?"
Het Ledeganckplein oogt æs avonds inderdaad behoorlijk doods.
Het enige vertier lijkt de snackbar op de hoek van het plein. Het buurtcentrum is gesloten en achter de ramen van het seniorencomplex De Wissel zitten tientallen grijze hoofdjes in lange rijen. Het is etenstijd.
De criminaliteitscijfers die de politie van het stadsdeel Laak bijhoudt bevestigen de indrukken van de bewoners en werknemers van het gezinsvervangende huis Humanitas.
Het aantal geweldsdelicten in het gebied waar ook Spoorwijk onder valt, stijgt jaarlijks gestaag, evenals het aantal jonge daders met ervaring in geweld en criminaliteit.

æStreetwiseÆ

De medewerker van de bibliotheek maakt zich de meeste zorgen over het geweld van de hele jonge kinderen. Die zijn volgens hem al op hun zesde meer æstreetwiseÆ dan goed voor ze is.
"Laatst zag ik z¾'n meisje", zegt hij terwijl hij zijn hand een meter boven de grond houdt.
"Die schold zo hard tegen andere kinderen dat ik het er koud van kreeg. Ook veel oudere kinderen wist ze zo schrik aan te jagen. Dat vind ik eng, want dat moet ze hier ergens geleerd hebben".

Artikel uit Haagsche Courant van 11-01-2001

ONHOUDBARE SITUATIE VOOR BEWONERS TEHUIS SPOORWIJK
Jeugd terroriseert gehandicapten

door Axel Veldhuijzen

Den Haag - Bewoners en personeel van het gezinsvervangend huis Humanitas in de Dr. Schaepmanstraat in het Haagse Spoorwijk worden geterroriseerd door buurtjongeren. Volgens begeleiders van de 18 geestelijk gehandicapte bewoners is de situatie onhoudbaar; de veiligheid van de bewoners is niet langer te garanderen.

Regiomanager J. Melief van de stichting Humanitas die het huis exploiteert, noemt de situatie æzeer ernstigÆ. Hij besprak onlangs met de eigenaar van het pand, de stichting Haagwonen, al de mogelijkheid om de bewoners te verhuizen naar een andere wijk. Een begeleider heeft gisteren een brandbrief op persoonlijk titel naar de gemeenteraad gestuurd.
Het huis in Spoorwijk is zeven jaar geleden speciaal voor de gehandicapte bewoners gebouwd. Het was indertijd een vernieuwend project: geestelijk gehandicapten kregen de kans om in een gewone woonwijk te leven. De meeste bewoners durven inmiddels niet meer zonder begeleiding door Spoorwijk te lopen. Ook het ziekteverzuim bij de begeleiders is volgens Melief vanwege de incidenten veel hoger dan bij andere Humanitas-huizen.
Jongeren uit de buurt maken er een sport van om de bewoners en hun begeleiders bang te maken. Ze bedreigden hen en bekogelden hen met stenen en andere voorwerpen. Bijna wekelijks vliegen er stenen door de ruiten van het pand. Het ergste incident was begin november: een bewoner met het syndroom van Down werd door de jongeren op straat omver geduwd en doorzocht op kostbaarheden. Hij had niets op zak. Sindsdien zou het aantal incidenten flink zijn gestegen.
Gesprekken tussen de leiding van het huis, de jongeren, buurtwerkers en een imam leverden niets op. Ook de politie zou slecht op aangiftes en klachten vanuit het huis hebben gereageerd. De gemeente Den Haag laat weten van de politie meer informatie te willen.

Omaatje

Overvallen? "Ja, laatst nog hier tegenover. Ze kwakten zomaar een omaatje tegen de grond". Vernielingen? "Bij onze school hebben ze de ramen ingegooid en ook bij de bibliotheek". Gehandicapten? "Ja, die bekogelden ze laatst met vuurwerk en sneeuwballen".
De acht meisjes op de hoek van de Dr. Schaepmanstraat en de Van Meursstraat zijn nauwelijks twaalf jaar oud, maar van straatgeweld weten ze alles. Ook het pesten van de geestelijk gehandicapte bewoners van het huis Humanitas op de hoek van de straat, hebben ze zelf gezien. "Meestal trekken ze belletje en dan komen die mensen altijd kijken. Maar ze gooien ook wel eens met stenen tegen de ramen". De meisjes bedoelen met æzeÆ de oudere jongens die in de buurt vooral æs avonds bij elkaar komen om rotzooi te trappen. Volgens een medewerker van de bibliotheek zijn echt niet alleen de gehandicapten van Spoorwijk het doelwit van de jongens. "Ze vervelen zich gewoon en zoeken wat spanning. De ene keer kost daar een ruit, de andere keer hier". Als bewijs van zijn stelling toont hij een inschopte ruit in zijn kantoor. Ook aan de achtergevel van het gezinsvervangende huis Humanitas liggen twee ramen aan diggelen. Het pand ziet er verder ongenaakbaar uit, een transparante constructie van veel staal en glas. Achter een van de grote ramen schuifelt een bewoner naar zijn eigen appartementje. Bij het vallen van de avond is het pand bijna te mooi voor de donkerbruine grauwheid van de vooroorlogse woningwetbouw van Spoorwijk. Spoorwijk mag van de politie geen probleemgebied genoemd worden, omdat dat te stigmatiserend zou zijn, maar de feiten spreken voor zich. Pizzabezorgers laten zich na een reeks gewelddadige overvallen al maanden niet meer in de wijk zien. En ook de meisjes op de straathoek zeggen æs avonds niet zomaar meer naar buiten te mogen.

Kans

Het belaagde gezinsvervangende huis werd zeven jaar geleden midden in de wijk neergezet om geestelijk gehandicapten de kans te geven om midden in de maatschappij te leven. Zelf boodschappen doen en zelf contacten in de buurt leggen was toen de gedachte. Nu durven de bewoners niet meer zonder begeleiding over straat.
Regiomanager J. Melief van Humanitas weigert het project een mislukking te noemen. "Ik wou alleen dat ik het hele pand kon oppakken en in een andere wijk kon neerzetten, want het is echt een fantastisch project, alleen die jongeren moeten eens ophouden".
De problemen met de buurtjongeren zijn er volgens hem altijd al geweest. Alleen de laatste maanden nemen ze steeds meer de vorm aan van straatterreur. Met aarzeling vertelt hij over gesprekken die hij met de buurtwerkers, de imam en de jongeren heeft gehad. "Als het een cultuurverschil is dat dit geweld tegen gehandicapten verklaart had ik het graag gehoord. Maar dat was niet het geval. Er werd beterschap beloofd, maar op straat verbeterde er niets".

Artikel uit Haagsche Courant van 28-08-2000

Onder de stress en helemaal door 't lint

door René van Leusden

Den Haag - Het is gelukkig niet louter moord en doodslag in de rechtszaal. Deze rubriek belicht zaken met een wat luchtiger karakter. Zaken waarbij zelfs de rechter een lachje niet altijd kan onderdrukken.

Niemand had haar kunnen tegenhouden. Daisy was compleet door het lint toen ze maandagavond 26 juni in de Haagse Hildebrandstraat op de woning van haar rivale Angelique afstevende. Met krachten waarvan ze het bestaan zelf nooit had durven vermoeden, pakte ze een houten tuinbank op en smeet deze dwars door de ruit van Angelique's huiskamer.
Toen het glasgerinkel was opgehouden begon de ziedende Daisy de hevig geschrokken Angelique en een andere, toevallig in de huiskamer aanwezige vrouw door het gat van de verdwenen ruit verbaal onder vuur te nemen.
Tussen de beledigende uitdrukkingen door vielen ook duidelijk dreigementen te beluisteren, zoals 'jullie zijn van mij' en 'ik schiet je kapot'.
Met haar gedrag verzekerde de 31-jarige Daisy zichzelf van een plekje op het beklaagdenbankje van de Haagse politierechter.
In de rechtszaal lijkt haar woede te hebben plaatsgemaakt voor schaamte. Ze mijdt elk oogcontact met drie dames, onder wie de hoogblonde Angelique, die achter in het zaaltje zijn neergestreken. Angelique en haar destijds toevallig aanwezige vriendin Nancy hebben zich gesteld als benadeelde partij, wat kortweg betekent dat ze een schadevergoeding van Daisy willen.

'Relatieruzie'

"Hoe is 't zo gekomen? Het was een relatieruzie hÞ?", vraagt politierechter mr. C. Hensen aan de verdachte. Uit het dossier heeft hij begrepen dat Angelique een verhouding heeft gehad met ene Bert, die ook de 'ex' is van Daisy.
Daisy ontkent dat haar woede-aanval iets met de gemeenschappelijke ex te maken had. Drie dagen voor het incident zou een (nog) onbekende persoon met een pistool op haar huis hebben geschoten, waarin ook haar 9-jarige zoontje verbleef.
Daisy, die daarvan aangifte had gedaan, vermoedt nog altijd dat Angelique erachter zat: "Angelique heeft de boel gewoon opgefokt. Ik was onder de stress". Rechter Hensen: "En toen heeft u het recht in eigen hand genomen?" "Zo kunt u het wel zeggen, ja", beaamt Daisy timide.
De verdachte vertelt dat ze zich bij het vernielen van de ruit ook letterlijk in eigen vingers heeft gesneden, zelfs een slagaderlijke bloeding heeft opgelopen. Ze toont een kromgetrokken middelvinger, het gevolg van een beschadigde pees.
"Komt nooit meer goed", verzucht ze. "Zo heeft u er voor altijd een herinnering aan. Niet leuk hÞ?", verzucht de rechter op zijn beurt.
Wat hem benieuwt is waarom Daisy haar scheldkanonnade niet alleen op Angelique maar ook op Nancy richtte. Daisy komt niet verder dan: "Omdat ze er ook bij stond. En omdat ik helemaal door het lint was".

Bloempotten

Niemand in de huiskamer raakte gewond, maar in het geweld sneuvelden wel zes bloempotten en werd een stoel beschadigd. Een kostenpost van 547 gulden. Daisy, die moet rondkomen van een uitkering, is bereid de schade te vergoeden.
Officier van justitie mevrouw mr. M. Nieuwenhuis vindt dat de verdachte ook veroordeeld moet worden tot twee weken geheel voorwaardelijke celstraf. Mr. J. van Leeuwen, raadsman van Daisy, vraagt de rechter de schadevergoeding enigszins te matigen. Zijn cliÙnte heeft het al zo moeilijk. Hij wijst erop dat ze in het krijt staat bij de Kredietbank en momenteel wankelend, op medicijnen tegen depressiviteit, door het leven gaat.
Het werkt; rechter Hensen veroordeelt haar conform de eis van de officier, maar beperkt de schadevergoeding tot 250 gulden.
Angelique geeft na afloop van de zitting op de gang blijk van haar onvrede over de hoogte van het bedrag. 'Belachelijk', noemt ze die zelfs. Het waren per slot nieuwe spulletjes. Maar al met al was het voor het drietal een onvergetelijk ochtendje uit. Opgewekt verlaten ze het gerechtsgebouw. Terug naar de 'Goudkust van Spoorwijk', zoals Nancy de Hildebrandstraat zojuist nog lachend noemde.

De namen van de verdachte en benadeelden zijn om reden van privacy gefingeerd.

Artikel uit Haagsche Courant van 21-02-2000

Jongeren voelen zich buitengesloten

door Felicia Kuyten

Over jongeren en hun problemen wordt genoeg gepraat, maar zelden komen tieners zelf aan het woord. Gistermiddag gebeurde dit wel. In theater Concordia gingen Haagse beleidsmakers in discussie met 150 jongeren. 'Den Haag bruist echt niet'.

Den Haag - "Jongeren voelen zich nog steeds buitenspel gezet", zegt organisator Julia von Graevenitz tijdens de pauze van de manifestatie 'De straat is van ons' in het Haagse theater Concordia. "Er wordt altijd gepraat over, maar nooit mÚt jongeren. Zeker als het over problemen gaat. Gemeente en overheidsinstellingen hebben allemaal hun mening klaar, maar de stem van de jongeren hoor je zelden".
Daar kwam deze zondagmiddag even verandering in tijdens de manifestatie, georganiseerd in opdracht van de gemeente Den Haag. De organisatie Bosch films uit Amsterdam bleek in staat om de 'ongrijpbare' jongeren uit Den Haag te bereiken. Antilliaanse, Marokkaanse, Turkse en Nederlandse tieners zijn in Theater Concordia aanwezig en bereid hun stem te laten horen.
De jongeren proberen aan beleidsmakers van gemeente, politie en justitie duidelijk te maken waar zij behoefte aan hebben.

Geweld

Als voorproefje wordt er een film vertoont, die Bosch films eerder dit jaar maakte. Het drama draagt dezelfde naam als de manifestatie en is gebaseerd op verhalen van jongeren en gespeeld door diezelfde jongeren. Onderwerpen als geweld, seks en discriminatie passeren het scherm.
Als aanloop naar de manifestatie organiseerde Bosch films vijf etentjes in Haagse buurthuizen. Jongeren uit Escamp, de Schilderswijk, Laak, Scheveningen en Spoorwijk werden benaderd om mee te doen.
Ze mochten zelf bepalen hoe ze aan de beleidsmakers duidelijk wilden maken wat hun ongenoegens en wensen zijn. Door middel van dans, zang, rap of toneel worden grootstedelijke problemen aan de kaak gestelt.
Volgens Sheila Goeree, begeleidster van de jongeren en presentatrice van de manifestatie kwamen tijdens de etentjes veel frustraties naar voren.
"Jongeren voelen zich gediscrimineerd, hebben absoluut geen vertrouwen in de politie en voelen zich onbegrepen. Het maakt niet zoveel verschil wat voor achtergrond ze hebben, of iemand uit Escamp of Laak komt, de problemen zijn gelijk. Door middel van acts proberen we de discussie hierover op gang te krijgen".
Dat lijkt goed te lukken. Tussen de verschillende acts door vraagt Sheila aan de tieners: "Is de politie jullie beste vriend?", Een luid gejoel stijgt op uit de zaal. "De politie vraagt niet eens of wij het gedaan hebben, ze gaan er gewoon vanuit", roept een jongen van Marokkaans afkomst. "We mogen op donderdagavond in de Spuistraat niet eens meer met elkaar praten", valt een ander hem bij.
Paul van Oijen van het jeugd informatie punt van de politie Haaglanden zegt later: "Het signaal is duidelijk, we proberen al twee jaar beter contact te krijgen met de jeugd, maar het gaat langzaam".

Uitgaan

De discussie gaat niet alleen over de politie, maar ook over uitgaan. Veel van de jongeren vinden dat er in Den Haag te weinig te doen is. "Ik ga alleen nog maar uit in Rotterdam of in Amsterdam, want in Den Haag valt er niks te beleven. Zeker niet nu de Asta weg is", vertelt een meisje.
De jongen naast haar is het daar roerend mee eens, maar heeft ook nog een ander probleem. "Ik word in bijna elke disco geweigerd vanwege mijn huidskleur, zegt hij verongelijkt. "Maar ja, je raakt er aan gewend".
Wethouder Jetta Klijnsma (PvdA, welzijn) , ook aanwezig, vindt dit 'erg vervelend' om te horen. "Wat zouden jullie dan voor uitgaansgelegenheden willen in de stad?", vraagt ze de groep. Daar hebben de jongeren niet echt een antwoord op. Al moet er volgens ÚÚn jongen in ieder geval mÚÚr komen. "Want Den Haag bruist echt niet".

Luisteren

Tegen het einde van de manifestatie drukken alle beleidsmensen de jongeren vooral op het hart dat ze met hen moeten blijven praten. "We praten alleen over jullie en zelden met", zegt GroenLinks-raadslid Bert van Alphen. "Ja", roept een jongen uit de zaal "wanneer gaan jullie daar nou eens mee beginnen, want volgens mij verandert er niets".
"De mensen die echt iets kunnen veranderen, die luisteren toch niet.